• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Adresar Bjelovarsko-bilogorska županija

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

 

Arijana Andri službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnice arijana.andri@arhiva.bbz.hr 221-915

 

ODSJEK BJELOVAR (43000 BJELOVAR, DR. ANTE STARČEVIĆA 8)

Biljana Škrbina voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje  - Bjelovar biljana.skrbina@arhiva.bbz.hr 245-087
Sandra Vinceković viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju sandra.vincekovic@arhiva.bbz.hr 245-081
Dajana Sabo viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju dajana.sabo@arhiva.bbz.hr 245-085
Ljiljana Kocijan Gusić stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju liljana.kocijan@arhiva.bbz.hr 245-084

 

PODODSJEK ČAZMA (43240 ČAZMA, M. NOVAČIĆA 13)

Marija Hanževački voditeljica Pododsjeka za prostorno uređenje i gradnju - Čazma marija.hanzevacki@arhiva.bbz.hr 227-010
Angelca Jurić stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju angelca.juric@arhiva.bbz.hr 226-543
Lea Stjepanović viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju lea.matosevic@arhiva.bbz.hr 227-010ODSJEK DARUVAR (43500 DARUVAR, TRG KRALJA TOMISLAVA 14)

Marija Njemeček voditeljica Odsjeka za prosotrno uređenje i gradnju - Daruvar marija.njemecek@arhiva.bbz.hr 334-079
Sandra Geroč Kulhavi savjetnica za prostorno uređenje i gradnju sandra.geroc.kulhavi@arhiva.bbz.hr 675-801
Vladimir Sonički stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju vladimir.sonicki@arhiva.bbz.hr 334-086

 

PODODSJEK G. POLJE (43290 G. POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1)

Jaruška Piščević voditeljica Pododsjeka za prostorno uređenje i gradnju - Grubišno Polje jaruska.piscevic@arhiva.bbz.hr 448-029
Zlatko Malina stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju zlatko.malina@arhiva.bbz.hr 448-029


ODSJEK GAREŠNICA (43280 GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 22) 

Damir Pleho voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju- Garešnica damir.pleho@arhiva.bbz.hr 445-419
Vedran Pavić viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju vedran.pavic@arhiva.bbz.hr 445-419
Anita Kučera Začkaj referent za uredsko poslovanje i gradnju anita.zackaj@arhiva.bbz.hr 445-419

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (43000 BJELOVAR, DR.ANTE STARČEVIĆA 8)

Mila Škojo voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša mila.skojo@arhiva.bbz.hr 221-920
Mihaela Hađasija Čauš viša savjetnica za zaštitu okoliša mihaela.hadjasija@arhiva.bbz.hr 221-920

 

   Povratak na Adresar upravnih odjela