• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Civilno društvo

DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 16. DO 18. SVIBNJA 2019.

FBA specijalistički program (Fundamentals of Business Administration),  Poduzetništvo u ekonomiji znanja – Društveno poduzetništvo

Na osnovu dosadašnjeg uspješnog iskustva u provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja, Bjelovarsko-bilogorska županija u suradnji s Ekonomskim ...

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja za 2016.

UREDBA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE

Ovom se Uredbom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, ...

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja za 2015.

Sukladno zaključcima Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga, Ured Vlade Republike Hrvatske za ...

Zakon o udrugama

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, ...

Ured za udruge vlade Republike Hrvatske

Ured za udruge osnovan je Uredbom o Uredu za udruge 1998. godine radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa ...

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. ...

 1 2 >