• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2018.
Lipanj
21

SVAKO PETO DIJETE U ŽUPANIJSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA IMALO BESPLATAN ŠKOLSKI OBROK

Bjelovarsko-bilogorska županija od 2015. godine financirala je besplatan školski obrok za učenike u osnovnim školama kojima je taj vid pomoći bio neophodan, a od 2016. godine u sufinanciranje obroka za naše potrebite školarce sredstva su se osigurala iz europskih fondova, točnije Fonda europske pomoći za najpotrebitije i to putem projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. Te 2016. uz europska sredstva Bjelovarsko-bilogorska županija izdvojila je još svojih 270 tisuća kuna financiranje školskih obroka.

Prošle školske godine 2017./2018. besplatan obrok u našim školama imalo 1260 učenika u projektu „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, vrijednom 1.327.857,00 kuna, a za što je danas održana završna konferencija europskog projekta. Nositelj projekta bila je Bjelovarsko-bilogorska županija u partnerskom odnosu s 21  školom kojoj je osnivač.

Učenike koji su imali potrebu za besplatnim školskim obrokom temeljem kriterija odabrale su same škole koje na licu mjesta vide kojim učenicima, odnosno roditeljima je pomoć potrebna, a ne putem, primjerice, sustava za socijalnu skrb.

Na taj način u konačnici stav je da se Bjelovarsko-bilogorske županije i župana Bajsa da se svakom roditelju, odnosno djetetu pomogne ukoliko je to potrebno.  Gledano na bazi školske godine pomoglo se roditeljima s oko 1 100 kuna po djetetu za potrebe školske kuhinje, a taj na svojevrsni način ušteđen novac roditelji su mogli utrošiti na neke druge stvari potrebne njihovoj djeci, primjerice nabavci udžbenika ili pribora za školu.

Tako je i u skladu s tim prošle godine do okončanja natječaja Bjelovarsko-bilogorska županija dala nalog svim školama da svi učenici koji su do tada imali besplatni obrok imaju i dalje, a Županija je iz svojih sredstava financirala obroke za sve i prebrodila vrijeme financiranja do odobrenja i samog povlačenja europskih sredstva.

„Pretpostavljam da i svi moji kolege smatraju da je ovaj projekt izvrstan projekt koji se provodi u školama i vrlo koristan, prvenstveno roditeljima tih učenika jer im olakšava materijalna izdavanja tijekom školske godine. Škole su se pridržavale, pretpostavljam, pa i mi u Osnovnoj školi Ivanska, kriterija koji su ovim projektom zadani. Obavili smo sve administrativne poslove. Smatramo da je projekt dobar, da se na taj način pomogne i školi, odnosno školskoj kuhinji, da se veći broj djece hrani u školskoj kuhinji, kao i učenicima. Zato, nadam se, u ime svih nas, da se projekt bude nastavio idućih godina, da ćemo se ponovno javljati, poštivati uvjete o kojima ćete nas obavještavati i zato smo svi zahvalni. Zato, u ime svih vas, mogu zahvaliti županu Damiru Bajsu na provedbi ovog projekta“, rekla je ravnateljica Osnovne škole Ivanska Nada Veselski.

„Ovaj projekt je zaista pohvalan. Pohvalan je, ne samo zato što je veliki broj škola, koliko vidim 21 osnovna škola je u ovom projektu, već i zato što smo mi u OŠ Velika Pisanica, mogu reći najbolje do sada odradili ovaj jedan dio osiguravanja školske prehrane u riziku od siromaštva. 70 učenika naše škole besplatno je dobilo prehranu. Još jednom se zahvaljujem Županiji na ovako dobro provedenom projektu“, naglasila je ravnateljica Osnovne škole Velika Pisanica Ivana Hajić.

„Zahvalio bih se Regionalnoj razvojnoj agenciji koja je bila s nama u tom projektu i pripremala projekt. U tom partnerskom odnosu mi smo za ovu školsku godinu osigurali sredstva u iznosu od 1.327.000,00 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Kroz ta sredstva osigurali smo u 21 školi, u svim školama koje su pod nadležnošću Bjelovarsko-bilogorske županije, besplatan obrok za veliki broj učenika. Radi se o 1260 učenika koji su bili u tom projektu. Možemo reći da je svako peto dijete u našim osnovnim školama imalo pravo na besplatan obrok. Naglasit ću da je možda najvažniji dio bio vezan uz kriterije i odabir učenika koji će ući u taj program. Programom nije predviđeno da to budu samo učenici koje je odredio Centar za socijalnu skrb nego su kriteriji bili širi. Na ravnateljima i nastavnicima je bio teret kriterija i odlučivanja tko će biti predložen i tko će ući u besplatno financiranje obroka. Mi smo to napravili besprijekorno. Ono što je možda ključno je da se između onih koji su bili u tom programu i ostalih učenika nije vidjela nikakva razlika. Mi ćemo se pripremiti za školsku godinu 2018./2019., program će biti identičan kao i stari, znamo kako se to radi, koji su uvjeti, što sve moramo pripremiti, Županija će s Regionalnom razvojnom agencijom pripremiti svu dokumentaciju“, istaknuo je župan Damir Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a