Korisni linkovi
Bjelovarsko-bilogorska županija
BBŽ

Europske integracije

Međunarodna i međužupanijska suradnja

Bjelovarsko-bilogorska županija uz Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku županiju i Istarsku županija sudjelovala je na četverodnevnoj međunarodnoj konferenciji u Kapošvaru u organizaciji Županije Somogy, u sklopu projekta "Spona između prošlosti i budućnosti u zajedničkoj Europi".
 

Republika Mađarska

To je tematski  susret bratimljenih gradova i županija sa područja Republike Njemačke, Republike Mađarske i Republike Hrvatske.

"Upravni odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju u sklopu Programa PHARE 2004 osmislio je i pokrenu projekt "Od Dunava do Jadrana preko Bilogore na poseban način". Partneri navedenog projekta su Bjelovarsko-bilogorska županija, V. Osnovna škola Bjelovar, Osnovna škola Voštarnica-Zadarska županija, Osnovna škola BKMO, Baja iz Republike Mađarske. Cilj Projekta je uključiti socijalno isključene skupine u društvo i senzibilizirati društvo za njihove potrebe. A dugoročni cilj je povezivanje ustanova koje se bave tom problematikom na području središnje Europe.

Republika Mađarska Upravni odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju potiče i ostale gradove i općine s područja Županije na uspostavu suradnje i izradu projekata. Tako su odrađene i aktivnosti vezano za izradu projekta u sklopu Programa Europa za građane između Općine Veliko Trojstvo i Općine Kadarkut iz Republike Mađarske.
Tako su se Bjelovarsko-bilogorska županija, Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije, Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije predstavili u ožujku 2008. godine na Sajmu Turizma u Kaposvaru.

 
Republika Austrija

Bjelovarsko-bilogorska županija u ožujku 2007. godine organizirala je s Austrijskim uredom za vanjsku trgovinu, pri Veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu, Hrvatsko-austrijski gospodarski susret na temu "Zaštita okoliša". Na susretu sudjelovale su austrijske i hrvatske tvrtke koje se bave tematikom zaštite okoliša, te gradonačelnici i načelnici općina s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Tom prigodom predsjednik Komore, g. Ivan Krolo i njegov kolega g. Franz Pacher, predsjednik Gospodarske komore pokrajine Koruške, potpisali sporazum o suradnji.

U svibnju 2007. godine Bjelovarsko-bilogorska županija zajedno s Gradom Bjelovarom, te Gospodarskom komorom predstavila se na Hrvatskom gospodarskom danu u Beču. Događaj je bio uveličan dolaskom predsjednika Republike Hrvatske i Republike Austrije u Beču.
 
 
Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županija i Skupština Tuzlanskog kantona donijele su Odluku o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i to na područjima unapređenja poljoprivrede, prostornog planiranja i zaštite okoliša, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i drugih zajedničkih interesa.

Svoje aktivnosti osim na području gospodarstva Bjelovarsko-bilogorska županija i Tuzlanski kanton uspostavili su i na području kulture. Tako je Upravni odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju u studenom 2007. godine organizirao susret Matice hrvatske Ogranka Bjelovarsko-bilogorske županije i Matice hrvatske Ogranka u Tuzli. Prilikom tog susreta predstavljeni su plesovi i pjesme Bilogorskog kraja, te naša kulturna baština.