• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Pravne osobe

Ustanove osnovnoškolskog obrazovanja

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 26 osnovnih škola. Bjelovarsko-bilogorska županija osnivač je 21 osnovne škole, a 5 škola koje su smještene na području grada Bjelovara osnivač je Grad Bjelovar.

Prva osnovna škola Bjelovar
Adresa: 
Željka Sabola 14, Bjelovar
Ravnateljica: Martina Supančić
Telefon:  043/246-907
e-mail: ravnatelj@1osb.ims.hr

Druga osnovna škola Bjelovar
Adresa:
Ivana viteza Trnskog 19, p.p.45, Bjelovar
Ravnateljica: Ines Kapša
Telefon:  043/220-241
e-mail: ured@os-druga-bj.skole.hr

Treća osnovna škola Bjelovar
Adresa:
Tome Bakača 11d, Bjelovar
Ravnateljica: Goranka Preskočil
Telefon: 043/246-610
e-mail: ured@os-treca-bj.skole.hr

Četvrta osnovna škola Bjelovar
Adresa:
Poljana Dr. Franje Tuđmana 1, Bjelovar
Ravnatelj: mr. Nikola Margetić
Telefon: 043/213-024
e-mail: nikola.margetic@skole.hr

Peta osnovna škola Bjelovar
Adresa:
Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar
Ravnateljica: Jasmina Vuković
Telefon: 043/242-645
e-mail: skola@os-peta-bj.skole.hr

OŠ Mirka Pereša
Adresa:
1. svibnja 2, Kapela
Ravnateljica: Anamarija Tuškan
Telefon: 043/884-992
e-mail: ured@os-mperesa-kapela.skole.hr

OŠ Ivana Viteza Trnskog
Adresa:
Trg Stjepana Radića 54, Nova Rača
Ravnatelj: Dario Jaušić
Telefon: 043/886-901
e-mail: ured@os-ivt-nova-raca.skole.hr

OŠ Rovišće
Adresa:
Vladimira Nazora 1, Rovišće
Ravnateljica: Blanka Klemić
Telefon: 043/327-253
e-mail: blanka.klemic@skole.hr

Oš Velika Pisanica
Adresa:
Hrvatskih mučenika 3, Velika  Pisanica
Ravnateljica: Ivana Haić
Telefon: 043/883-900
e-mail: ured@os-velika-pisanica.skole.hr

OŠ Veliko Trojstvo
Adresa:
Braće Radića 49, Veliko Trojstvo
Ravnateljica: Sanja Vranješević
Telefon: 043/885-905
e-mail: sanja.vranjesevic@skole.hr

OŠ Čazma
Adresa:
Alojza Vulinca 22, p.p. 7, Čazma
Ravnateljica: Lidija Osman
Telefon: 043/771-441
e-mail: ured@os-cazma.skole.hr

OŠ Ivanska
Adresa:
Petra Preradovića 2, Ivanska
Ravnateljica: Sunčica Đuričić-Kocijan
Telefon: 043/227-566
e-mail: ured@os-ivanska.skole.hr

OŠ Štefanje
Adresa:
Štefanje 72, Štefanje
Ravnateljica: Vesna Pavlinec Kolarić
Telefon: 043/778-028
e-mail: ured@os-stefanje.skole.hr

OŠ Vladimira Nazora
Adresa:
Gajeva 24, Daruvar
Ravnateljica: Kornelija Častek
Telefon: 043/440-386
e-mail: os-daruvar-001@os-vnazora-daruvar.skole.hr

ČOŠ Jana Amosa Komenskog
Adresa:
Masarykova 5, Daruvar
Ravnateljica: Marija Valek
Telefon: 043/335-848
e-mail: ured@cos-jakomenskog.hr

OŠ Dežanovac
Adresa:
Dežanovac 285, Dežanovac
Ravnatelj: Zoran Činčak
Telefon: 043/675-841
e-mail: ravnatelj@os-dezanovac.skole.hr

OŠ Đulovac
Adresa:
Đurina ulica 27, Đulovac
Ravnateljica: Vlatka Tokić
Telefon: 043/382-029
e-mail: os-djulovac@os-djulovac.skole.hr

ČOŠ Josipa Ružičke Končanica
Adresa: Končanica 258, Končanica
Ravnatelj: Jaromir Vrabec
Telefon: 043/325-005
e-mail: ured@os-ceska-jruzicka-koncanica.skole.hr

OŠ Sirač
Adresa: Vladimira Nazora 10, Sirač
Ravnateljica: Marija Pavičić
Telefon: 043/442-121
e-mail: skola@os-sirac.skole.hr

OŠ Berek
Adresa: Berek 73, Berek
Ravnateljica: Dušica Vunić
Telefon: 043/548-125
e-mail: ured@os-berek.skole.hr

OŠ Garešnica
Adresa: Kolodvorska 4, Garešnica
Ravnatelj: Slaven Marenić
Telefon: 043/531-109
e-mail: ured@os-garesnica.skole.hr

OŠ Slavka Kolara
Adresa: Braće Petr 2, Hercegovac
Ravnateljica: Vera Obrovac
Telefon: 043/444-012
e-mail: ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr

OŠ Trnovitički Popovac
Adresa: Trnovitički Popovac 80, Trnovitički Popovac
Ravnatelj: Stjepan Popić
Telefon: 043/542-012
e-mail: ured@os-trnoviticki-popovac.skole.hr

OŠ Trnovitica
Adresa: Velika Trnovitica  96, Velika Trnovitica
Ravnatelj: Zdravko Ređep
Telefon: 043/541-002
e-mail: ured@os-velika-trnovitica.skole.hr

OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića
Adresa: Hrvatskih branitelja 20, Grubišno Polje
Ravnateljica: Snježana Šeliš
Telefon: 043/485-421
e-mail: ured@os-injemersica-grubisnopolje.skole.hr

OŠ Mate Lovraka
Adresa: Trg Mate Lovraka 11, Veliki Grđevac
Ravnateljica: Marina Balen
Telefon: 043/461-582
e-mail: ured@os-mlovraka-veliki-grdjevac.skole.hr

   Povratak na popis ustanova BBŽ