• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Akti Župana

PROVEDBENI PROGRAM BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE

PLAN savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu

Na temelju odredbe članka 11. stavaka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i članka 56. Statuta ...

PLAN savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu

Na temelju odredbe članka 11. stavaka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i članka 56. Statuta ...

PLAN savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) kojim se utvrđuje popis općih te ...

ODLUKU o darovanju osnovnog sredstva – osobnog vozila- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Velika Trnovitica

Na temelju članka 48. stavka 1., točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, ...

ODLUKU o najvećem iznosu zakupnine za koncesionare javne zdravstvene službe na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 10/13 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske ...

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme tri konobara u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

 1 2 3 >  Zadnji