• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Pravne osobe

Srednjoškolske ustanove

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 15 srednjih škola i dva učenička doma. Učenički dom srednjih škola u Bjelovaru djeluje kao samostalna ustanova, a učenički dom Srednje škole „August Šenoa“ u Garešnici djeluje u sastavu istoimene škole.

    GIMNAZIJA BJELOVAR
    Adresa: Matice Hrvatske 17, Bjelovar
    v.d. ravnatelja Tanja Mamić
    Telefon: 043/241-088
    E-mail: gimnazija-bjelovar@bj.t-com.hr
    Web: www.gimnazijabjelovar.hr
   
    MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR

    Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 8, Bjelovar
    Ravnateljica: Biljana Balenović
    Telefon: 043/242-333
    E-mail: info@medskolabj.tcloud.hr
    Web: www.medskolabjelovar.hr
   
    KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR

    Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 9, Bjelovar
    Ravnateljica: Nataša Vibiral
    Telefon: 043/241-276
    E-mail: kts@ss-trgovacka-bj.skole.hr
    Web: www.trgovackaskola-bjelovar.hr
   
    TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR

    Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 10, Bjelovar
    Ravnatelj: Dalibor Vukalović
    Telefon: 043/244-725
    E-mail: ured@ss-ugostiteljskaiprehrambena-bj.skole.hr
    Web: www.tups-bj.hr


    EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR
    Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 9, Bjelovar
    Ravnatelj: Vladimir Štefanec
    Telefon: 043/277-028
    E-mail: ebb-tajnistvo@bj.t-com.hr
    Web: www.ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr

    TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR
    Adresa: Dr. A. Starčevića 24, Bjelovar
    Ravnatelj: Dario Malogorski
    Telefon: 043/244-721
    E-mail: tsbj@ss-tehnicka-bj.skole.hr
    Web: www.ss-tehnicka-bj.skole.hr

    OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR
    Adresa: Dr. A. Starčevića 24, Bjelovar
    Ravnatelj: Branko Cvetković
    Telefon: 043/244-722
    E-mail: os@ss-obrtnicka-bj.skole.hr
    Web: www.obs-bj.hr

    SREDNJA ŠKOLA ČAZMA
    Adresa: Livadarska 30, Čazma
    Ravnateljica: Irena Pavlović
    Telefon: 043/771-939
    E-mail: ured@ss-cazma.skole.hr
    Web: www.ss-cazma.skole.hr
   
    GIMNAZIJA DARUVAR

    Adresa: Gundulićeva 14, Daruvar
    Ravnateljica: Romana Herout
    Telefon: 043/335-318
    E-mail: ured@gimnazija-daruvar.skole.hr
    Web: www.gimnazija-daruvar.skole.hr
   
    TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR

    Adresa: Gundulićeva 14, Daruvar
    Ravnateljica: Sanja Klubička
    Telefon: 043/331-030
    E-mail: tsd@tsd.hr
    Web: www.tsd.hr

    EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR
    Adresa: Gundulićeva 14, Daruvar
    Ravnateljica: Dinka Kavalir
    Telefon: 043/331-178
    E-mail: etsda@etsda.hr
    Web: www.ss-ekonomskaituristicka-da.skole.hr
   
  
   SREDNJA ŠKOLA "AUGUST ŠENOA" GAREŠNICA

    Adresa: Kolodvorska 6, Garešnica
    Ravnatelj: Robert Kelečić
    Telefon: 043/445-483
    E-mail: ravnatelj@ss-asenoa.hr
    Web: www.ss-asenoa-garesnica.skole.hr
   

   SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJE
    Adresa: Bartola Kašića 1, Grubišno Polje
    Ravnateljica: Ivana Orešković
    Telefon: 043/485-040
    E-mail: ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
    Web: www.ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
   

    GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG 
BJELOVAR
    Adresa: V. Lisinskog 1, Bjelovar
    Ravnateljica: Nevenka Presečan Arvay
    Telefon: 043/243-416
    E-mail: glazbena@lisinski-bj.hr
    Web: www.lisinski-bj.hr


    GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR
    Adresa: Trg Presvetog Trojstva 8, Daruvar
    Ravnateljica: Vanda Cegledi
    Telefon: 043/440-518
    E-mail: gs.b.bjelinskog@bj.t-com.hr
    Web: www.gs-bbjelinskog.hr
   

    DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BJELOVARU

    Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 7, Bjelovar
    Ravnateljica: Ivana Tomić Butković
    Telefon: 043/244-731
    E-mail: info@dubj.hr
    Web: www.dubj.hr


    UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE "A. ŠENOA" GAREŠNICA
    Adresa: Kolodvorska 33, Garešnica
    Ravnatelj: Robert Kelečić
    Telefon: 043/531-400
    E-mail: ssasenoa.ucdom@email.t-com.hr
    Web: http://ss-asenoa-garesnica.skole.hr/nastava/u_eni_ki_dom

   Povratak na popis ustanova BBŽ