• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

O Županiji

Župani kroz povijest

Prvi župan Bjelovarsko-bilogorske Županije bio je Ivan vitez Trnski (1871. - 1872.). Trenutačni župan je Marko Marušić.
Ivan vitez Trnski (1871. – 1872.)Ivan vitez Trnski
(1871. – 1872.)
Lazar Davidović (1878. – 1884.)Lazar Davidović
(1878. – 1884.)
Budislav pl. Budisavljević-Priedorski (1884. – 1889.)Budislav pl. Budisavljević-Priedorski
(1884. – 1889.)
Đuro Dedović (1910. – 1914.)Đuro Dedović
(1910. – 1914.)
Dr. Teodor Bošnjak (1914.)Dr. Teodor Bošnjak
(1914.)
Dr. Vladimir Treščec-Branjski (1914. – 1915.)Dr. Vladimir Treščec-Branjski
(1914. – 1915.)
Ladislav pl. Labaš-Blažekovečki (1915. – 1916.)Ladislav pl. Labaš-Blažekovečki
(1915. – 1916.)
Tihomir Trnski (1993. – 1994.)Tihomir Trnski
(1993. – 1994.)
Željko Ledinski (1994. – 1997.)Željko Ledinski
(1994. – 1997.)
Marijan Coner (1997. – 2000.)Marijan Coner
(1997. – 2000.)
Damir Bajs (2000. – 2008.)Damir Bajs
(2000. – 2008. i 2013.-2021.)
 
Miroslav Čačija (2008. – 2013.)Miroslav Čačija
(2008. – 2013.)
   Ostale informacije o Županiji