• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2022. do 2027.godine

ODLUKA o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Bjelovarsko — bilogorske županije za mandatno razdoblje 2021. — 2025. godine

Ovom odlukom se pokreće postupak izrade Provedbenog programa Bjelovarsko — bilogorske ñupanije za mandatno razdoblje 2021. — 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program). ...

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“. Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva ...

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 15. studenog 2018.  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihova poticanja na primjenu ...

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU, VANJSKI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA POSTROJENJE INA d.d. OTPREMNBA STANICA ŠANDROVAC

NAPOMENA: Svi pisani prijedlozi i primjedbe mogu se predati  u zgradi Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru, dr. A. Starčevića 8 u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj, prizemlje, soba 28. ...

PLAN RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA za općine/gradove: Bjelovar, Velika Pisanica, Nova Rača, Kapela, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac, Rovišće, Šandrovac i Severin - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu (PRŠI) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes u ovom se projektu odnosi na područje koje obuhvaća dio Bjelovarsko-bilogorske županije, konkretno za područja grada Bjelovara te općina Nova Rača, Kapela, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, ...

Županijska razvojna strategija BBŽ 2011.-2015.

Županijska razvojna strategija (ŽRS) ključni je planski dokument Bjelovarsko-bilogorske županije s ciljem dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja Županije. ...

Izvješće o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava) Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu

Godišnje financijske statističke izvještaje za 2014. godinu predalo je 1.610 poduzetnika obveznika poreza na dobit koji su zapošljavali 14.449 zaposlenih što je za 3,4 posto više u odnosu na 2013. godinu. Prihodi poduzetnika iznosili su gotovo 6,9 milijardi kuna odnosno za 0,3 posto više nego 2013., dok su rashodi iznosili 6,7 milijardi ...

Izvješće o mjerama i poticajima u malom i srednjem poduzetništvu, te aktivnostima i mjerama u poslovnim zonama gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije u 2013. godini.

Temeljem Plana rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i fondove Europske unije načinio je Izvješće o mjerama i poticajima u malom i srednjem poduzetništvu, te aktivnostima i mjerama u poslovnim zonama gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije u 2013. ...

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije

Za predsjednika Radne skupine imenuje se Neven Alić, zamjenik župana, Za koordinatora Radne skupine imenuje se direktor Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. Za asistenta koordinatora/tehničkog tajnika Radne skupine imenuje se Marinko Bartulović, zamjenik direktora Regionalne razvojne agencije ...

 1 2 3 >  Zadnji