• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Pletenica života – Faza II

Pletenica života – Faza II

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda ...

Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije

Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja. ...

Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije

Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. ...

PLETENICA ŽIVOTA

PLETENICA ŽIVOTA

Projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda ...