• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Ured za mirenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Rješenje o imenovanju tajnika Gospodarsko-socijalnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik” br. 10/13 - Pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ...

Strateški plan rada Gospodarsko-socijalnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2016.-2019.

Bjelovarsko-bilogorska županija je inicirala i prijavila projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta gospodarsko-socijalnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije“ u partnerstvu s Međimurskom županijom. ...

SPORAZUM O OSNIVANJU GOSPODARSKO–SOCIJALNOG VIJEĆA NA RAZINI BJELOVARSKO–BILOGORSKE ŽUPANIJE

Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (u daljnjem tekstu: Sporazum) potpisnici uređuju osnivanje, sastav, ovlasti, djelokrug i način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) na razini Bjelovarsko-bilogorske županije, kao najvišeg oblika tripartitnog socijalnog dijaloga. Potpisnici Sporazuma osnivaju ...

Pravilnik o mirenju

Gospodarsko-socijalno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije, na 6. sjednici održanoj dana 26. travnja 2012. godine, uz prethodnu suglasnost socijalnih partnera donosi: ...

Lista miritelja

LISTA MIRITELJA U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ...

O mirenju

Mirenje kao način rješavanja sporova ima dugu tradiciju u zemljama Europske unije. Treće nepristrane i neovisne osobe pomagale su strankama u sporovima iznaći sporazumna rješenja i prije utemeljenja sudskog, od države organiziranog i prisilom praćenog načina rješavanja sporova. ...

Odluka o osnivanju

Gospodarsko-socijalno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije je na 2. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2010. godine donijelo ...

Obrasci