• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2021.
Srpanj
1

SUKOB INTERESA

Javni Naručitelj  Bjelovarsko-bilogorska županija sukladno člancima 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:   OBRT „VLADO“, Grubišno Polje SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE Maja Marušić Marić, ...

2021.
Svibanj
12

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

2021.
Siječanj
15

SUKOB INTERESA

Javni Naručitelj  Bjelovarsko-bilogorska županija sukladno člancima 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima: INTERPRODIZAJN d.o.o., Čazma SITNIČARIJA, obrt za grafičke usluge, Bjelovar ...

2020.
Siječanj
15

Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. godinu

2019.
Svibanj
2

Sukob interesa

Javni Naručitelj  Bjelovarsko-bilogorska županija sukladno člancima 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:     PHILATEL d.o.o., Bjelovar INTERPRODIZAJN d.o.o., Čazma ...

2017.
Srpanj
12

Sukob interesa

Sukladno članku 80. st.2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016.) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja iz članka 76. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu istog članka Zakona. ...

2019.
Rujan
23

SUKOB INTERESA

Javni Naručitelj  Bjelovarsko-bilogorska županija sukladno člancima 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:     PHILATEL d.o.o., Bjelovar INTERPRODIZAJN d.o.o., Čazma SITNIČARIJA, obrt za grafičke usluge, ...

2018.
Srpanj
6

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

Bjelovarsko-bilogorska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove energetske obnove Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje i Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje. Temeljem članka 198. ZJN 2016 prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi ...

2018.
Ožujak
14

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU UVOĐENJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA

2017.
Prosinac
28

V. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE BBŽ ZA 2017. GODINU

 1 2 3 >  Zadnji