• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2021. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je novi Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2021. godini. Natječaj je objavljen 29. listopada 2021., u Narodnim novinama broj: 117/21, poveznica na Natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html, te u Večernjem ...

Zaključci Savjeta za zdravlje 18.3.2020.

KLASA: 500-01/17-01/35 URBROJ: 2103/1-11-20-9 Bjelovar, 18. ožujka 2020. ...

Obrazac izvješća o izvršenom projektu za 2019. godinu

Rješenje o raspodjeli sredstava udrugama umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu

Rješenje o raspodjeli sredstava udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu

Linija pomoći za rijetke bolesti

Rješenje o raspodjeli sredstava udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu

Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu - razdjel 8 - glava 8-2 - konto 381, pozicija 63 u iznosu 712.850,00 kuna, koriste se za financiranje projekata/programa udruga Bjelovarsko-bilogorske županije iz područja zdravstva, socijelne skrbi, hobističkih djelatnosti, zaštite ljudskih prava, međunarodne ...

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORAGNIZAMA , ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA BJELOVARSKO-BILOGORSKU ŽUPANIJU

Ovim Programom utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti čije je provođenje od javnozdravstvene važnosti za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Ovaj Program donosi se na ...

Zaštita od velikih hladnoća - preporuka za javnost

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA I OPISA PROVEDBE PROJEKTA

 1 2 3 >  Zadnji