• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Nacionalne manjine

ZAMJENICI ŽUPANA IZ REDOVA NACIONALNIH MANJINA

ROMSKA NACIONALNA MANJINA

MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA

MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA

Izvještaj o radu Vijeća mađarske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu ...

SRPSKA NACIONALNA MANJINA

SRPSKA NACIONALNA MANJINA

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANSKO-PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI U 2017 ...

ČEŠKA NACIONALNA MANJINA

ČEŠKA NACIONALNA MANJINA

RADA ČESKE NARODNOSTNI MENŠINY BJELOVARSKO-BILOGORSKEHO ŽUPANSTVI - VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ...

ALBANSKA NACIONALNA MANJINA

ALBANSKA NACIONALNA MANJINA

Struktura stanovništva na području Bjelovarsko-bilogorske županije

NACIONALNE MANJINE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Na području BBŽ žive pripadnici dvadesetak nacionalnih manjina. ...