• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za poljoprivredu

GODIŠNJI PLAN uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Bjelovarsko-bilogorske županije za lovnu godinu 2022./2023.

Temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19 i 32/20) i 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi GODIŠNJI PLAN uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području ...

GODIŠNJI PLAN uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Bjelovarsko-bilogorske županije za lovnu godinu 2021./2022.

Temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19 i 32/20) i 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi GODIŠNJI PLAN uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na ...

Upute za registraciju OPG-a

GODIŠNJI PLAN uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Bjelovarsko-bilogorske županije za lovnu godinu 2020./2021.

Temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18. i 32/19.) i 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 7/18. – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi   GODIŠNJI PLAN  uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači  ...

ODLUKA o dodjeli financijskih potpora udrugama za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljop

ODLUKU o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Osniva se Povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). U Povjerenstvo će se imenovati za svaku pojedinu lovnogospodarsku osnovu dostavljenu na odobrenje ili reviziju po najmanje dva člana ...

GODIŠNJI PLAN uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Bjelovarsko-bilogorske županije za lovnu godinu 2019./2020.

...

PRAVILNIK o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta ...