• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Ustrojstvo županije - ŽUPAN

Zamjenici župana

Kontakti zamjenika župana Bjelovarsko-bilogorske županije


Zamjenica župana: Marija Jungić

Telefon: 043/221-901

Fax: 043/440-683

e-mail: marija.jungic@arhiva.bbz.hr

 

BBŽ


Zamjenica župana: Tanja Novotni Golubić

Telefon: 043/440-849

Fax: 043/440-849

e-mail: tanja.golubic@arhiva.bbz.hr


 

Zamjenik župana: Saša Lukić

Telefon: 043/440-849

Fax: 043/440-849

e-mail: sasa.lukic@arhiva.bbz.hr

 

 

 

 

 

   Ostale informacije iz ureda župana