• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Djelokrug

Djelokrug

Djelokrug Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade:

1. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz zdravstvene djelatnosti o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
2. praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja zdravstva nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
3. obavljanja financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz zdravstva,
4. predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite stanovništva na području Županije,
5. vezanih uz rad mrtvozorničke službe, odnosno preglede osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova,
6. praćenja rada koncesionara u javno zdravstvenim djelatnostima do prelaska u ordinaciju,
7. koordiniranja provođenja planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,
8. poslove praćenja i proučavanja problematike demografije na području županije
9. pokretanje aktivnosti i mjera u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja kvalitete života obitelji, mladih i djece,
10. analiza i praćenje kretanja stanovništva, demografskih trendova na području županije te predlaganje mjera usmjerenih na porast nataliteta,
11. praćenje stanja i predlaganje mjera u cilju sprječavanja iseljavanja sa područja županije,
12. praćenje stanja i predlaganje mjera u cilju očuvanja stanovništva te povećanju kvalitete života mladih obitelji u ruralnim područjima,
13. obavljanje poslova za potrebe Savjeta mladih,
14. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

   Povratak na Županijsku skupštinu