• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2021.
Ožujak
16

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000117, URBROJ: 2103/1-09-21-0009 od 16.03.2021. godine za uvid u spis predmeta:

Građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju građevine javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2. skupine - rekonstrukcija i ...

2021.
Veljača
26

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000102, URBROJ: 2103/1-09-21-0007 od 26.02.2021. godine za uvid u spis predmeta:

Građevinska dozvola za građenje distributivnog vodovoda u naselju Kapela u Crkvenoj ulici. Investitor: KAPELAKOM d.o.o., HR-43000 Kapela, ...

2021.
Veljača
10

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000154, URBROJ: 2103/1-09-21-0008 od 10.02.2021. godine za uvid u spis predmeta:

Građevinska dozvola za građenje javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda sa pročišćavanjem u uređajima za ...

2021.
Siječanj
28

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000187, URBROJ: 2103/1-09-21-0009 od 28.01.2021. godine za uvid u spis predmeta:

Građevinska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste "Kapela - Gornje Sredice" s odvojcima, na katastarskim česticama: kat. čest. br. 1837 ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2020.
Prosinac
21

Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA VELIKO TROJSTVO, HR-43226 Veliko Trojstvo, Braće Radića 28 Građevinska dozvola ...

2020.
Studeni
4

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA, VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA U UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROMET, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, ODSJEK ČAZMA

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2020.
Listopad
23

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPG INES SLUKIĆ, HR-43202 Zrinski Topolovac, ZRINSKI TOPOLOVAC 273

Građevinska dozvola za -       rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine - rekonstrukcija stambene ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2020.
Listopad
21

Javni natječaj za prijam u službu na vrijeme u trajanju 12 mjeseci u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek Čazma

- vježbenik/ca - 1 izvršitelj/ica - na određeno vrijeme radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za poslove graditeljstva i ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2020.
Listopad
14

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA KAPELA, HR-43203 Kapela, Bilogorska 90

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. skupine - građenje distributivnog plinovoda na ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2020.
Srpanj
30

OGLAS za prijam u službu višeg stručnog suradnika za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, Odsjek Čazma

- 1 izvršitelj/ica - na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
 1 2 3 >  Zadnji