• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Pravne osobe

Ustanove osnovnoškolskog obrazovanja

Ustanove osnovnoškolskog obrazovanja

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 26 osnovnih škola. Bjelovarsko-bilogorska županija osnivač je 21 osnovne škole, a 5 škola koje su smještene na području grada Bjelovara osnivač je Grad Bjelovar. ...

Ustanove socijalne skrbi

Ustanove socijalne skrbi

...

Ustanove zdravstvene zaštite

Ustanove zdravstvene zaštite

...

Trgovačka društva i ostale ustanove

...

Srednjoškolske ustanove

Srednjoškolske ustanove

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 15 srednjih škola i dva učenička doma. Učenički dom srednjih škola u Bjelovaru djeluje kao samostalna ustanova, a učenički dom Srednje škole „August Šenoa“ u Garešnici djeluje u sastavu istoimene škole. ...

Ustanove kulture

Ustanove kulture

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoje broje ustanove kulture koje prikupljaju i čuvaju povijesne zapise, stručno obrađuju i daju na korištenje knjižnu građu. Svojom djelatnošću potiču širenje općeg obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada te zadovoljavaju kulturne potrebe stanovnika na području cijele županije. ...