• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za pravne i zajedničke poslove

Anketa zadovoljstva službenika i namještenika Bjelovarsko-bilogorske županije

Istraživanje je dalo rezultate koji nam kazuju kakvo je stvarno stanje zadovoljstva službenika i namještenika Bjelovarsko-bilogorske županije. Slijedi obrada svakog pojedinog pitanja koje se nalazilo u anketnom upitniku.

84,8% službenika i namještenika u potpunosti zna što ih očekuje na radnom mjestu, 15,2% se izjasnilo da zna djelomično. Nema zaposlenika koji ne znaju što ih očekuje na radnom mjestu.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente Stručne službe