• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za društvene djelatnosti i obrazovanje

Obavijest o upisu učenika u I. razrede srednjih škola

U tijeku su elektroničke prijave kandidata u Nacionalni informacijski sustav za upis u I. razrede srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Pravo upisa u srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja te se pod jednakim uvjetima upisuju kandidati koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
Prijave i upis kandidata provode se putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, osim u posebnim slučajevima propisanim Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Kandidati mogu birati i između 15 srednjih škola kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a to su: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar,  Ekonomska i turistička škola Daruvar, Gimnazija Bjelovar, Gimnazija Daruvar, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Medicinska škola Bjelovar, Obrtnička škola Bjelovar, Srednja škola “Augusta Šenoe” Garešnica, Srednja škola “Bartola Kašića” Grubišno Polje, Srednja škola Čazma, Tehnička škola Bjelovar, Tehnička škola Daruvar, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, Glazbena škola “Brune Bjelinskog” Daruvar i Glazbena škola “Vatroslav Lisinski” Bjelovar.


Želimo vam mnogo uspjeha pri upisu u željene programa i srednje škole kao i otvaranju novog, uzbudljivog poglavlja u životu!

 

Izvor: https://www.upisi.hr/upisi/

Odluka o upisu učenika: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_53_1020.html

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima: https://mzo.hr/hr/pravilnik-o-izmjenama-dopunama-pravilnika-o-elementima-kriterijima-za-izbor-kandidata-za-upis-u


  Dokumenti za download
Dodano: 21. 06. 2019.
   Povratak na sve dokumente