• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za društvene djelatnosti i obrazovanje

PRAVILNIK o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13 - Pročišćeni tekst) na prijedlog v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi


 
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje,
kulturu i šport


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente