• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Energetska obnova

2017.
Prosinac
28

Energetska obnova zgrade Osnovne škole I.N. Jemeršića i Srednje škole Bartola Kašića


BBŽ

 

BBŽ

Energetska obnova zgrade Osnovne škole I.N. Jemeršića i Srednje škole Bartola Kašića na adresi Hrvatskih branitelja 20 i Bartola Kašića 1, Grubišno Polje

Operativni program
„Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

 

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c:Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru
Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora


1.OPĆI PODACI O PROJEKTU

MIS ref. broj projektnog prijedloga KK.04.2.1.03.0219
Korisnik – Ime Bjelovarsko – bilogorska županija
Korisnik – OIB 12928625880
Korisnik – Adresa Dr. A. Starčevića 8
Korisnik - Mjesto i poštanski broj 43 000 Bjelovar
Korisnik – Županija VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
Korisnik - Obveznik PDV-a DA
Korisnik - Korištenje PDV-a kao pretporeza u obračunskom razdoblju NE
Korisnik - Kontakt osoba – Ime Nino Balen
Korisnik - Kontakt osoba - Telefon/Mob 098/346-858
Korisnik - Kontakt osoba – Mail nino@reraarhiva.bbz.hr
Objekt – Ime OŠ I.N Jemeršića, Grubišno Polje, SŠ Bartola Kašića
Objekt – Adresa Hrvatskih branitelja 20 i Bartola Kašića 1
Objekt - Mjesto i poštanski broj 43 290 Grubišno Polje
Objekt – Županija VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
Objekt - NUTS 2 regija Kontinentalna Hrvatska
Objekt - Godina izgradnje 1987.
Objekt - Energetski razred prije obnove E
Objekt - Očekivani energetski razred nakon obnove B
Objekt - Indeks razvijenosti JLS Objekt - Indeks razvijenosti JLS

Projekt provodi korisnik projekta Bjelovarsko – bilogorska županija, OIB – 12928625880 i partner Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, OIB – 85828625994.


2. CILJEVI PROJEKTA I POKAZATELJI

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%):

60,6 %

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref. br. KK.04.2.1.03, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

Provode se sljedeće projektne aktivnosti:
• povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora
• povećanje toplinske zaštite vanjskog zida
• povećanje toplinske zaštite poda prema tlu
• povećanje toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru
• povećanje toplinske zaštite poda prema negrijanom prostoru
• povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru
• zamjena vanjske stolarije
• zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja novim visokoučinkovitim
• stručni nadzor građenja
• energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog     certifikata nakon provedene energetske obnove
• promidžba i vidljivost projekta
• upravljanje projektom i administracija
• aktivnosti stručne podrške Prijavitelju/Korisniku od strane Partnera

Pokazatelji za praćenje i potvrdu ostvarivanja ciljeva:

Oznaka pokazatelja Polazišna vrijednost Ciljana vrijednost Doprinos
CO32-N*     Smanjenje godišnje    potrošnje primarne energije u  javnim zgradama [kWh/a] 3.097.976,00 1.442.904,00 1.655.072,00

*Iznos varijacije iz točke 20.2.d. članka 20. Općih uvjeta Ugovora s temeljem ostvarenog doprinosa pokazatelja CO32-N, odnosno iznosu varijacije između ostvarene i ugovorne vrijednosti doprinosa pokazatelja CO32-N


3. PRORAČUN PROJEKTA

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 7.971.064,00 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su na 7.528.298,55 kuna.

Dodijeljena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 4.536.170,00 kuna, što predstavlja 60,2549163 % ukupno prihvatljivih troškova Projekta i što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.


4. RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Razdoblje provedbe projekta – od 01. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine.

BBŽ

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRIORITETNA OS 4 – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

BBŽ

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 12. 2017.
   Povratak na sve