• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA RAZVOJA I INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA, OPĆINA VELIKA PISANICA, NOVA RAČA, KAPELA, VELIKO TROJSTVO, ZRINSKI TOPOLOVAC, ROVIŠĆE, ŠANDROVAC, SEVERIN I VELIKI GRĐEVAC


Bjelovarsko-bilogorska županija je nositelj projekta Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grada Bjelovara, općine Velika Pisanica, Nova Rača, Kapela, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac, Rovišće, Šandrovac i Severin. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).


Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta s danom 30. travnja 2019. pokreće postupak javne rasprave o projektu Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grada Bjelovara, općine Velika Pisanica, Nova Rača, Kapela, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac, Rovišće, Šandrovac i Severin. Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 31. svibnja 2019. godine u 12:00 putem elektroničke pošte, na adresu:  daliborka.vrankic.horvat@arhiva.bbz.hr.

NAPOMENA:

Ovim putem ističemo da se poništavaju prethodne provedene javne rasprave, kao i njihovi rezultati koji se neće uzimati u obzir kod pripreme konačne verzije PRŠI-ja. U skladu s tim pozivamo sve zainteresirane da se jave na ovu javnu raspravu pa i u slučaju ako su njihovi stavovi istovjetni onima koje su očitovali na prethodnim javnim raspravama.

  Dokumenti za download
Dodano: 30. 04. 2019.
Dodano: 30. 04. 2019.
Dodano: 30. 04. 2019.
Dodano: 30. 04. 2019.
   Povratak na sve projekte