• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

Program bespovratnih poticaja iz „Poduzetničkog impulsa za 2014. Godinu“

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javne pozive u sklopu „Programa poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls za 2014. godinu“

Ministarstvo poduzetništva i obrta provodi Mjere A2 i A3 unutar Prioriteta 1 te mjere unutar Prioriteta 2 i 3. HAMAG INVEST provodi Mjere A1, B1 i B2 unutar Prioriteta 1.

Prioritet 1: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva

Prioritet 2: Unapređenje poduzetničkog okruženja

Prioritet 3: Promocija i učenje za poduzetništvo i obrt

Pozivi se objavljuju u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (www.minpo.hr) i HAMAG INVEST-a (www.hamaginvest.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 31.03.2014. (osim na Mjerama D2.2 te D2.3 na kojima se prijave zaprimaju od 1. 8.2014.).

Javni pozivi bit će otvoreni do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014. (osim za Mjeru B2 na kojoj će se prijave zaprimati do 30.05.2014.)

  Program bespovratnih poticaja iz „Poduzetničkog impulsa za 2014. Godinu“ - Saznajte više

Za Mjere A2, A3, C2, C3, D1 i D2:
Svi upiti podnose se u pisanom obliku putem obrasca koji možete naći na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr. Pitanja možete uputiti i na besplatni info telefon: 0800/234505.

Za Mjere A1, B1 i B2:
Svi upiti podnose se u pisanom obliku na adresu e-pošte: potpore@hamaginvest.hr. Pitanja možete uputiti i na info telefone: 01/488 10 43 i 01/488 10 15.

Odgovori na sva postavljena pitanja objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr i na stranicama HAMAG-INVEST-a www.hamaginvest.hr

Odgovore na najčešće postavljena pitanja za mjere A1, B1 i B2 možete pronaći na: http://www.hamaginvest.hr/potpore/otvoreni-javni-pozivi-2/najcesca-pitanja-i-odgovori/

BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.
    Adresa: Gudovac 1D, 43251 Gudovac
    Direktor: Davorin Posavac, dipl. ing. prom.
    Telefon/Fax: 043/237 322 
    E-mail: bj-sajam@bj-sajam.hr
    Web: http://www.bj-sajam.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
    Adresa: Trg Eugena Kvaternika 4, Bjelovar
    Direktor: Antun Turčić
    Telefon/Fax: 043/241 229
    E-mail: info@tzarhiva.bbz.hr
    Web: http://www.tzarhiva.bbz.hr

SUVENIR ARBOR VITAE d.o.o.
    Adresa: Stjepana Radića 74. 43541 Sirač
    Direktorica: Marina Župan
    Telefon/Fax: 043/322 126
    E-mail: ustanovar.suvenir.nova@bj.t-com.hr
    Web: http://www.suvenir-arbor-vitae.hr

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE d.o.o.

    Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, Bjelovar
    v.d. Direktora: Igor Premužić
    Telefon: 043/225 999
    Fax: 043/225 998
    E-mail: info@reraarhiva.bbz.hr
    Web: http://www.reraarhiva.bbz.hr

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED BJELOVAR

    Adresa: Ivana Gundulića 1/I, Bjelovar
    Pročelnik: Marijan Radoš
    Telefon: 043/ 242 999, 225 840, 225 841, 225 842, 225 843
    Fax: 043/ 241 607
    E-mail: bjelovar112@duzs.hr
    Web: http://www.duzs.hr


VATROGASNA ZAJEDNICA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

    Adresa: Otona Kučere 1, Bjelovar
    Telefon/Fax: 043/217 111
   

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
    Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
    Telefon: 01/6106 111
    Web: http://www.mingo.hr


MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
    Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
    Telefon: 01/610 61 11
    E-pošta: pitanja@minpo.hr
    Web: http://www.minpo.hr


SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE
PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

    Adresa: Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), Zagreb
    Telefon: 01/459 12 45
    E-mail: info@safu.hr
    Web: http://www.safu.hr


Dodatni korisni linkovi:

PORTAL O STRUKTURNIM I INVESTICIJSKIM FONDOVIMA
EUROPSKE UNIJE

Web: http://www.strukturnifondovi.hr

   Povratak na sve projekte