• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Građenje (korisne informacije)

Propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje

VAŽNIJI PROPISI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html („Narodne novine“ br. 153/13.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html („Narodne novine“ br. 20/17.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html („Narodne novine“ br. 39/19.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html („Narodne novine“ br. 125/19.)


Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html („Narodne novine“ br. 153/13.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1494.html („Narodne novine“ br. 65/17.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_114_2218.html („Narodne novine“ br. 114/18.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_801.html („Narodne novine“ br. 39/19.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1939.html („Narodne novine“ br. 98/19.)


Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19. )
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1963.html („Narodne novine“ br. 86/12.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3070.html („Narodne novine“ br. 143/13.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1495.html („Narodne novine“ br. 65/17.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_280.html („Narodne novine“ br. 14/19.)


Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2521.html („Narodne novine“ br. 115/16.)

Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19. )
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_8_232.html („Narodne novine“ br. 8/17.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_37_789.html („Narodne novine“ br. 37/17.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_129_2953.html („Narodne novine“ br. 129/17.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_18_388.html („Narodne novine“ br. 18/19.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_97_1891.html („Narodne novine“ br. 97/19.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_128_2592.html („Narodne novine“ br. 128/19.)


Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ br. 112/17., 34/18., 36/19., 98/19. i 31/20.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_112_2625.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_34_656.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_36_755.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1985.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_31_677.html


Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ br. 118/19. i 65/20.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html („Narodne novine“ br. 118/19.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1294.html („Narodne novine“ br. 65/20.)

   Povratak na sve projekte