• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Građenje (korisne informacije)

OZAKONJENJE ZGRADA (Legalizacija)

Legalizacija, adresa : Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje, zgrada Hidroregulacije: V. Lisinskog 4c, 43 000 Bjelovar - Rad sa strankama od 08,00 do 11,00 sati.

Tijek postupka:

1) Nakon dostave svih potrebnih projekata i kompletne dokumentacije obavlja se očevid na čestici, od strane upravnog tijela koje vodi postupak (Upravno odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu),
2) Temeljem provedenog očevida, Upravi odjel objavljuje Poziv na oglasnoj ploči kojim se stranke pozivaju na uvid u spis.
3) Nakon uvida u spis Upravni odjel šalje dopis za određivanje visine naknade u nadležnu općinu, kako bi općina odredila visinu naknade za zadržavanje zgrade u prostoru (tzv. kazna)
4) Općina dostavlja na kućnu adresu – „Rješenje o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade“, („kazna za nezakonitu gradnju“), u kojem su navedeni podaci: točan iznos naknade, način plaćanja i broj računa na koji treba izvršiti uplatu,
Podnositelj zahtjeva, dokaz o uplati po navedenom rješenju dostavlja na općinu ili u Upravni odjel
Dokaz o uplati može biti: opća uplatnica, ispis potvrde o obavljenoj transakciji ako je uplata izvršena Internet bankarstvom i sl., ovisno o načinu plaćanja naknade (pošta, FINA, Internet).
5) Ukoliko je dostava izvršena Općini, ista obavještava Upravni odjel službenim putem (potvrdom) da je uplata izvršena
6) Upravno tijelo donosi - Rješenje o izvedenom stanju – službena osoba potpisuje rješenje, te se Rješenje o izvedenom stanju dostavlja poštom na kućnu adresu podnositelja.
Rješenje o izvedenom stanju je akt kojim se ozakonjuje postojeća gradnja i dozvoljava uporaba ozakonjene gradnje, te je time akt koji se trajno čuva.
7) Od primitka Rješenja o izvedenom stanju, počinje teći rok za žalbu.
Kad protekne 15 dana od dana primitka Rješenja o izvedenom stanju, ukoliko nije bilo žalbe, rješenje postaje izvršno.
U bilo kojem razdoblju nakon proteka spomenutih 15 dana, korisno je da podnositelj zahtjeva zatraži izdavanje pečata izvršnosti (potvrda da nije bilo žalbe na rješenje). Potrebno je doći nakon 15 dana od dana primitka rješenja, nikako ne ranije jer rješenje postaje pravomoćno i izvršno protekom roka za žalbu koji traje 15 dana od dana primitka rješenja.
8) Rješenje o izvedenom stanju, postaje protekom 15 dana izvršno i tada referent šalje općini i Hrvatskim vodama podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa.
9) Rješenje o komunalnom doprinosu i rješenje o vodnom doprinosu općina i Hrvatske vode dostavljaju poštom na adresu podnositelja zahtjeva.

   Povratak na sve projekte