• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Gradovi i općine Bjelovarsko-bilogorske županije

Daruvar

Gospodarski razvoj je usmjeren prema razvoju turizma u gradu Daruvaru, što mu pridonose bogati prirodni resursi; ljekovita topla voda, poznata izletišta za rekreaciju i odmor (Vinska turistička cesta, Izletište "Vranjevina", Planinarski dom "Petrov vrh" (sa vučnicom i skijalištem) o kojem brine PD "Petrov vrh", šumski proplanci za lov krupne i sitne divljači (lovački domovi) i rijeke te ribnajci za ribolov.


Daruvar
Adresa:Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Telefon: 043/331-241
Fax: 043/331-285
Email:daruvar@daruvar.hr
Web: www.daruvar.hr
Gradonačelnik: Dalibor Rohlik
Zamjenici: Veronika Pilat, Ivana Djedović, Vladimir Bilek
Dan grada: DAN PRESVETOG TROJSTVA
Zastava
Grb
   Povratak na popis gradova i općina