• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Gradovi i općine Bjelovarsko-bilogorske županije

Hercegovac

Imenom Hercegovac se spominje 1730. godine. Dan Općine Hercegovac slavi se 5. veljače. Današnja Općina konstituirana je 28. travnja 1993. godine, a Hercegovac se prvi puta spominje sa statusom općine 5. veljače 1886. godine. Općina Hercegovac ima razvijenu kulturnu, športsku suradnju sa Gornjim Martincima iz Republike Mađarske, Jirice iz Češke Republike te mjestoma Škabrnja iz Ravnih kotara, a gospodarski s gradom Jajce iz Bosne i Hercegovine.


Hercegoovac
Adresa:Moslavačka 147, 43284 Hercegovac
Telefon: 043/524-560
Fax: 043/524-505
Email:opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr
Web: www.opcinahercegovac.hr
Načelnik: Boro Bašljan
Zamjenici: Ivan Koren
Dan općine: 5. Veljača
Zastava
Grb
   Povratak na popis gradova i općina