• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Izbori 2021. godine

2021.
Studeni
4

PREGLED UTROŠENIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA 2021. GODINE


  Dokumenti za download
Dodano: 04. 11. 2021.
   Povratak na Kabinet Župana
2021.
Listopad
7

KONAČNI REZULTATI IZBORA


KLASA: 013-01/21-02/28

URBROJ: 2103-21-1

Bjelovar, 06.10.2021. godine

  Dokumenti za download
Dodano: 07. 10. 2021.
   Povratak na Kabinet Župana
2021.
Listopad
3

REZULTATI IZBORA


KLASA:013-01/21-02/25

URBROJ: 2103-21-1

Bjelovar, 03.10.2021

  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana
2021.
Rujan
21

OBAVIJEST BIRAČIMA ZA DAN 22.09.2021.


KLASA: 013-03/21-01/

URBROJ: 2103/1-12-21-4

Bjelovar, 20. rujan 2021. godine

  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana
2021.
Rujan
21

OBAVIJEST BIRAČIMA O DOPUNSKIM IZBORIMA


KLASA: 012-03/21-01/6

URBROJ: 2103/1-12-21-3

Bjelovar, 25. kolovoz 2021. g.

  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana
2021.
Rujan
8

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE   BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE


  Dokumenti za download
Dodano: 08. 09. 2021.
   Povratak na Kabinet Župana
2021.
Rujan
2

DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Zbog epidemiološke situacije molimo pravovremeno najaviti termin predaje kandidacijskih lista.

Radno vrijeme:

02. i 03. rujna 2021. od 10:00 do 13:00 sati.

04. rujna 2021.  od 10:00 do 13:00 sati.

06. rujna 2021. od 10:00 do 15:00 sati.

07. rujna 2021. od 10.00 do 24:00 sata.

08. rujna 2021.  od 10:00 do 13:00 sati.

 

Kontakt: 043/ 215-187

               043/ 215-188

e-mail: zip.bjelovarsko-bilogorska@izbori.hr

   Povratak na Kabinet Župana
2021.
Rujan
2

PREGELD UTROŠENIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA 2021. GODINE


  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana