• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2016.
Listopad
7

Dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu


Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11., 83/13. i 13./14. - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 58. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10./13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 07. listopada 2016. godine donosti Dopunu Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu.

  Dokumenti za download
Dodano: 07. 10. 2016.
   Povratak na Javnu nabavu