• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2017.
Svibanj
10

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017.godinu


Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 31. ožujka 2017. godine donosi I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu.

  Dokumenti za download
Dodano: 10. 05. 2017.
   Povratak na Javnu nabavu