• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2017.
Srpanj
12

II. Izmjena i dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu


Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 10. srpnja 2017. godine donosi II. Izmjenu i dopunu Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu.

  Dokumenti za download
   Povratak na Javnu nabavu