• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2017.
Rujan
5

III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU


Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine"  broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 5. rujna 2017. godine donosi  III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.

  Dokumenti za download
   Povratak na Javnu nabavu