• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2017.
Svibanj
25

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o postupanju u predmetima jednostavne nabave


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

 

KLASA: 406-01/17-01/14
URBROJ: 2103/1-06-17-1
Bjelovar, 25. svibnja 2017.


Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“  broj 25/2013. i 85/2015.) upućuje se
 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Pravilnika o postupanju u predmetima jednostavne nabave


Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16., dalje u tekstu ZJN 2016.).

Člankom 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016 propisano je da se na nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna Zakon ne primjenjuje.

Sukladno članku 15. stavak 2. ZJN 2016 za navedene procijenjene vrijednosti nabava ispod zakonskog praga naručitelj provodi jednostavnu nabavu za koju pravila, uvjete i postupke utvrđuje općim aktom.

Temeljem članka 11. st. 1 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“  broj 25/2013. i 85/2015.) tijela područne (regionalne) samouprave su dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata.

Bjelovarsko-bilogorska županija poziva zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta Pravilnika o postupanju u predmetima javne nabave koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar ili na e-mail adresu voditeljice Odsjeka za javnu nabavu i financijsko upravljanje i kontrolu mirjana.saks@arhiva.bbz.hr zaključno s danom 26. lipnja 2017. godine.


PROČELNICA
Anita Nekić Pavičić

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 05. 2017.
Dodano: 25. 05. 2017.
   Povratak na Javnu nabavu