• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2013.
Ožujak
28

Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu


Ovim Planom nabave određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske županije kao javnog naručitelja, sukladno planiranim nabavama Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije.

Plan nabave temelji se na Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu i donosi se za proračunsku godinu, a sadrži predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave, naznaku vrste postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a manja od 70.000,00 kn, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.....

  Dokumenti za download
   Povratak na Javnu nabavu