• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2017.
Siječanj
26

PLAN NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu


Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. Ovim Planom  nabave određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno planiranim nabavama upravnih odjela Bjelovarsko­ bilogorske  županije.

Plan nabave temelji se na Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije  za  2017.  godinu  i donosi se za proračunsku godinu. Plan nabave sadrži predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave, vrstu postupka javne nabave, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka i planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog  sporazuma.

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 01. 2017.
   Povratak na Javnu nabavu