• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2017.
Studeni
16

Ponovljeno Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Bjelovarsko-bilogorska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za infrastrukturne radove rekonstrukcije/preuređenja na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu projekta „Za zdravlje Bjelovarsko­ bilogorske županije".

Temeljem članka 198. ZJN 2016 prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

  Dokumenti za download
Dodano: 16. 11. 2017.
Dodano: 16. 11. 2017.
Dodano: 16. 11. 2017.
Dodano: 22. 11. 2017.
   Povratak na Javnu nabavu