• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2017.
Srpanj
10

Pravilnik o postupanju u predmetima jednostavne nabave


Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je izraditi opći akt kojim regulira postupke jednostavne nabave. Ovim pravilnikom regulira se nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna. Za jednostavnu nabavu nije obvezno provođenje postupka nabave po ZJN 2016.

  Dokumenti za download
Dodano: 10.07.2017
   Povratak na Javnu nabavu