• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2015.
Prosinac
31

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI


Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI.

  Dokumenti za download
   Povratak na Javnu nabavu