• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2019.
Rujan
23

SUKOB INTERESA


Javni Naručitelj  Bjelovarsko-bilogorska županija sukladno člancima 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 

 


PHILATEL d.o.o., Bjelovar

INTERPRODIZAJN d.o.o., Čazma

SITNIČARIJA, obrt za grafičke usluge, Bjelovar

   Povratak na Javnu nabavu