• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Nacionalne manjine

NACIONALNE MANJINE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Na području BBŽ žive pripadnici dvadesetak nacionalnih manjina.

U okviru Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine obavljaju se poslovi vezani uz pitanja nacionalnih manjina, posebice što se tiče primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te kao pomoć radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Također, dvije nacionalne manjine, češka i srpska, imaju pravo na svog predstavnika u izvršnoj županijskoj vlasti ( zamjenici župana ). Budući da srpska i češka manjina u ukupnom stanovništvu županije sudjeluju s više od 5% i u Županijskoj skupštini po 2 mjesta  pripadaju predstavnicima tih manjina. Pripadnici albanske, češke, mađarske i  srpske nacionalnih manjine u ukupnom stanovništvu sudjeluju s više od 1,5%  stoga mogu birati svoje članove u Vijeća nacionalnih manjina. Izabran je i predstavnik Roma, jer je pripadnika romske nacionalne manjine na području BBŽ više od 100 . Također je osnovana i Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina radi unapređivanja i usklađivanja zajedničkih interesa manjina.

   Povratak na Nacionalne manjine