• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Nacionalne manjine

ROMSKA NACIONALNA MANJINA


Predstavnik romske nacionalne manjine je

GORAN ĐURĐEVIĆ

Zamjenik predstavnika romske nacionalne manjine je

NEDELJKO ĐURĐEVIĆ

Romi kao manjinska zajednica nisu organizirani u vijeće već ih predstavlja izabrani predstavnik.
Problematika romske zajednice manifestira se u gotovo svim segmentima života i to: zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrazovanju mladih i odraslih, kultura, stanovanje i zapošljavanje.
Određene stoljetne navike veći dio Roma ne napušta. Akcijski plan za Rome od 2005.-2015. godine završava 2/3 postojanja no bitnih pomaka u rješavanju određenih problema (stanovanje i obrazovanje),legalizacije  nema ili su zanemarivi. Najveći problem su materijalna sredstva, a svi do sada donijeti i usvojeni planovi od nacionalnog, županijskog i
gradskog ostaju samo planovi jer nisu praćeni potrebnim sredstvima. Tim više na pojedine prijedloge što smo ih u obliku projekata izradili nije bilo niti odgovora već 5 godina.
Provodi se program edukacije romske djece, rada na računalu te priprema za školsko obrazovanje. Ovaj program uspješno polazi 30 učenika.

   Povratak na Nacionalne manjine