• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Nacionalne manjine

Struktura stanovništva na području Bjelovarsko-bilogorske županije


Redni

broj

Nacionalna manjina

Broj pripadnika prema popisu na području BBŽ

1991.

2001.

2011.

1.

ALBANCI

608

755

743

2.

BOŠNJACI

198

66

121

3.

BUGARI

22

18

12

4.

CRNOGORCI

119

83

63

5.

AUSTRIJANCI

5

7

3

6.

ČESI

8.393

7.098

6.287

7.

NIJEMCI

123

84

93

8.

POLJACI

12

10

12

9.

ROMI

144

140

391

10.

RUSI

10

11

12

11.

RUSINI

12

13

10

12.

UKRAJINCI

10

10

12

13.

SLOVACI

56

46

34

14.

SLOVENCI

230

120

102

15.

SRBI

23.255

9.421

7.552

16.

TALIJANI

83

79

73

17.

ŽIDOVI

18

11

10

18.

MAĐARI

2.022

1.188

881

19.

MAKEDONCI

131

93

80

20.

VLASI

-

-

1

21.

TURCI

-

-

2

22.

RUMUNJI

-

5

11

 

OSTALI

-

156

90

 

NAIZJAŠNJENI

-

3.241

1.003

 

NEPOZNATO

-

558

292

 

IZJASNILI SE U SMISLU VJERSKE PRIPADNOSTI LI NERASPOREĐENO ILI REGIONALNO

-

-

292

 

   Povratak na Nacionalne manjine