• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Nacionalne manjine

MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA

Izvještaj o radu Vijeća mađarske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Sukladno programu rada za 2017. godinu Vijeće MNM BBŽ-a izvršilo je slijedeće:

-Proširili smo suradnju s gradovima u Republici Mađarskoj tako da su predstavnici VMNM BBŽ od 13.-15.01.2017. u Bužaku u Republici Mađarskoj učestvovali  na konferenciji o međusobnoj suradnji općine Bužak i MNM BBŽ-a.

- Suradnju udruge Zajednice Mađara Grubišno Polje i Vijeća MNM BBŽ-a posebno ističemo kroz manifestacije poje prelaze državne granice a odvijaju se u očuvanju tradicije života na selu. Tako da Zajednica Mađara Grubišno Polje čuva tradiciju: kolinja, olimpijadu starih sportova, čijala, podizanje majpana, obilježavanje dana žena i majčinog dana, Sv. Nikole i Božića. Svake godine u Grbavcu se odvija multikulturalni program u kojem učestvuju pripadnici pet nacionalnih manjina i većinskog naroda.

- U izvještajnom razdoblju Vijeće MNM BBŽ-a održalo je 4 sjednice vijeća i 4 sjednice predsjedništva gdje su između ostaloga usvojeni financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu godinu kao i financijski plan i plan rada za iduću godinu.

- Predstavnici Vijeća redovito su učestvovali u obilježavanju godišnjica iz mađarske revolucije iz 1848. godine i iz 1956. godine kao i ostale značajne datume iz svoje povijesti. Tako da su na spomen bistu u parku u Velikom Grđevcu generalu Knezić Karolju kao i na spomen ploči na prostoru reformirane crkve u Velikoj Pisanici polaganjem vijenaca 15.03. i 25.10. obilježili povijesne dane. Ranijih godina Vijeće je organiziralo učenje mađarskog jezika po modelu C u osnovnim školama: Velika Pisanica, Grubišno Polje, Dežanovac, Bjelovar, a ove godine u osnovnoj školi Daruvar.

- Vijeće MNM BBŽ-a financijski pomaže zajednice Mađara u BBŽ-u, u izvršenju zacrtanih programa.

- U četvrtom mjesecu VMNM BBŽ organizirala je i provela 3. Smotru manjinskog stvaralaštva na kojoj su učestvovali pripadnici NM i to: mađarska, češka, srpska, romska i njemačka.

- VMNM BBŽ se aktivno uključila u pripremu i provedbu lokalnih izbora.

- 170.06.2017. u Grbavcu je održana tradicionalna olimpijada starih sportova, smotra manjinskih KUD-ova BBŽ-a i KUD-a  iz RM.

- U 6. mjesecu MNM BBŽ organizira i provodi taborovanje – ljetni kamp 15-ero djece u Belom Manastiru na 7 dana – druženje, učenje plesa, pjesma i običaja.

-05.07.2017. u Bjelovaru VMNM BBŽ aktivno učestvuje u završnoj konferenciji potpora na lokalno razini.

-11.12.2017. u Bjelovaru je boravila predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović te smo na prijemu svih nacionalnih manjina aktivno učestvovali.

 

        Predsjednik Vijeća MNM BBŽ-a
                   mr. sc. Šandor Toth

  Dokumenti za download
   Povratak na Nacionalne manjine