• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Nacionalne manjine

ZAMJENICI ŽUPANA IZ REDOVA NACIONALNIH MANJINA


Na  lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te za izbor načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika  2013. godine, sukladno čl.20 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina birani su i predstavnici nacionalnih manjina u onim jedinicama gdje manjina sudjeluje sa više od 5%  a manje od 15% u odnosu na ukupno stanovništvo te jedinice, zatim u lokalnim jedinicama sa više od 15% odnosno područne (regionalne) samouprave sa više od 5%.
           Kandidate su predložile stranke ili partije na kandidacijskim listama : Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Hrvatska stranka prava dr. A.Starčević (HSPAS), Blok umirovljenici zajedno (BUZ), Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) , Stranka umirovljenika (SU), Hrvatska demokratska seljačka stranka (HDSS), Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (HNS), Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) i Hrvatska seljačka stranka (HSS).

Bjelovarsko – bilogorska županija je jedina županija u RH koja ima 4 zamjenika župana od kojih su 2 iz redova nacionalnih manjina:

Tanja Novotni Golubić
zamjenica župana iz redova češke nacionalne manjine
Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar
Tel/faks: +00 385 43 440 849
tanja.golubic@arhiva.bbz.hr;

Saša Lukić
zamjenik župana iz redova srpske nacionalne manjine
Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar
Tel/faks: +00 385 43 440 849
sasa.lukic@arhiva.bbz.hr

   Povratak na Nacionalne manjine