• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - Služba ureda župana

2016.
Ožujak
23

Godišnji plan javnih natječaja


Sukladno čl. 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN 26/2015 ) objavljuje se Godišnji plan javnih natječaja BBŽ.

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 03. 2016.