• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - Služba ureda župana

2015.
Siječanj
15

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije


Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
Prijedlog mora sadržavati: naziv i sjedište predlagatelja, ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište, datum rođenja i OIB (broj mobitela, e-mail adresa),  kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih, potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz teksta Javnog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata, izvadak iz odgovarajućeg registra udruga, podmladaka ne stariji od šest mjeseci).
Prijedlog se podnosi Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije do dana 04. veljače 2015. godine.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

  Dokumenti za download