• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2020.
Listopad
21

Javni natječaj za prijam u službu na vrijeme u trajanju 12 mjeseci u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek Čazma


- vježbenik/ca
- 1 izvršitelj/ica
- na određeno vrijeme radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za poslove graditeljstva i prostornog uređenja

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba osposobljava.

U svojstvu vježbenika/ce primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

  Dokumenti za download
Dodano: 21. 10. 2020.
Dodano: 21. 10. 2020.