• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2021.
Veljača
26

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000102, URBROJ: 2103/1-09-21-0007 od 26.02.2021. godine za uvid u spis predmeta:


Građevinska dozvola za građenje distributivnog vodovoda u naselju Kapela u Crkvenoj ulici.

Investitor: KAPELAKOM d.o.o., HR-43000 Kapela, Bilogorska 90

početak oglašavanja 26.02.2021.
završetak oglašavanja 08.03.2021.

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 02. 2021.